Neurologinen kuntoutus on kuntoutusmuoto asiakkaille, joilla on keskus- ja ääreishermoston sairauksia ja oireyhtymiä.

Yleisimpiä neurologisia sairauksia ovat mm. parkinsonintauti, aivoinfarktin jälkeinen oireyhtymä tai MS-tauti. Fysioterapian tavoitteena on kuntoutettavan liikunta- ja toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Kuntoutujan kanssa harjoitellaan perusliikkumista ja etsitään kunkin asiakkaan omassa elinympäristössä tapahtuvia toimintoja helpottavia ratkaisumalleja.

Käytössämme on ajanmukaiset ja terapiaan hyvin soveltuvat harjoitustilat sekä terapiavälineistö, mm. painokevennetyn kävelyharjoittelun laittesto, jolla voidaan turvallisesti ja tehokkaasti harjoitella kävelyä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Kävelyn uudelleen oppiminen on neurologisen kuntoutuksen tärkeimpiä tavoitteita. Painokevennetty kävelyharjoittelu mahdollistaa harjoittelun aloittamisen varhaisessa vaiheessa, mikä on erittäin tärkeää taidon uudelleen oppimiseksi.

Painokevennetyn kävelyn laitteistolla kevennetään asiakkaan painoa tukivaljaiden avulla. Harjoittelussa voidaan käyttää myös mm. juoksumattoa tai tasapainolautaa. Painokevennetyssä harjoittelussa fysioterapeutti pystyy ohjaamaan liikeratoja ja asiakas voi keskittyä paremmin itse harjoitteluun, kun laitteisto antaa tarvittavan tuen.

Painokevennetty kävelyharjoittelu soveltuu asiakkaille joiden liikkumiskyky on syystä tai toisesta alentunut, esim. aivohalvauskuntoutujat, CP-kuntoutujat, MS-tautia sairastavat, Parkinson-kuntoutujat, alaraajaongelmista kärsivät, lonkka-, polvi- ja nilkkaleikatut kuntoutujat.

Meillä on sopimus palveluntuottajana Kelan vaikeavammaisten fysioterapian avoterapiapalveluista.