Olemme veteraanikuntoutuksen palveluntuottaja. Veteraanikuntoutusta toteutamme toimipisteessämme sekä koti- ja laitoskäynteinä.

 

Veteraanikuntoutuksena annettava fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Siitä on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet. Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

  • Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
  • Leikkaukset
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
  • Etenevät neurologiset sairaudet
  • Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja ovat Suomessa asuvat vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat rintamaveteraanit.

Haku veteraanikuntoutukseen tapahtuu täyttämällä hakulomake, Tapparakatu 1-3 tai puhelimitse puh. 0400 855 721 (veteraanien yhdyshenkilö Raija Valkonen). Palveluohjaaja voi tulla myös kotikäynnille veteraanin luokse kuntoutusasioissa.